Наш дошкільний заклад
Новини
Методична скарбничка
  
Освітні завдання на 2023-2024 навчальний рік, визначені річним планом роботи
1. Освітнє середовище та ігровий простір, як основа для набуття нових знань та формування національно-патріотичних цінностей дитини;
2. Цілеспрямована освітня діяльність щодо формування в дітей безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного (післявоєнного) стану;
3. Комплексне самооцінювання освітніх і управлінських процесів та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 
 
 Нові нормативні акти для використання в роботі 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ (Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану)  Лист МОН № 1/3845-22 від 02.04.2022 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini  
 
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛbНО -ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
(Наказ МОН від 06.06.2022 №527 "Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641")     https://nus.org.ua/news/mon-zatverdylo-novu-kontseptsiyu-patriotychnogo-vyhovannya/ 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТНІХ ТРУДНОЩІВ ТА РІВНІВ ПІДТРИМКИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  (Ухвалено Вченою радою Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, протокол № 9 від 2 грудня 2021 року).